Veľkoformátová tlač

Navrhovanie veľkoformátových výtlačkov

Ste si istí, že viete ako správne pripraviť súbor na veľkoformátovú tlač? V tomto príspevku sme zhromaždili najdôležitejšie informácie, vďaka ktorým správne vytlačíte materiály vo formáte XXL.

Formát je dôležitý – veľkoformátová tlač

Aj keď existuje pevná sada pravidiel pre správnu prípravu súborov na tlač – pre malé a veľké formáty sa mierne líšia. Rozdiely vyplývajú zo špecifík podkladu a strojov určených pre výtlačky XXL. Vzdialenosť, z ktorej bude výtlačok viditeľný, zohráva tiež dôležitú úlohu. V prípade menších formátov, teda výtlačkov, ktoré vidíme zblízka, by sa malo použiť iné rozlíšenie ako v prípade bannerov alebo billboardov. Pri tlačení napr. plagátov XXL môžete použiť rozlíšenie až o polovicu nižšie ako pri tlači reklamných letákov.

Aké rozlíšenie pri veľkoformátovej tlači?

Zakaždým, keď si objednáme tlač – stojí za to sa ubezpečiť, aké požiadavky má daná tlačiareň. Ak využívame služby stacionárnej tlačiarne – vždy sa opýtajte, ako pripraviť daný náklad. Pri objednávaní materiálov z online tlačiarní sa vždy pozrite na pokyny prípravy súborov na tlač (je prispôsobená k danej konfigurácii a automaticky sa zmení – tak je to aspoň na printendo.de). Všeobecné pravidlo platí pre veľkosť výtlačkov.

  • Pri tlači v malom formáte (BTL, teda katalógy, letáky) – sa zvyčajne vyžaduje rozlíšenie 300 dpi.
  • V prípade veľkoformátovej tlače (ATL, teda banner alebo reklamný stojan) – by súbory mali byť pripravené v rozlíšení podľa nasledujúcej tabuľky.

Nie sú to však jediné prvky, ktorým treba venovať pozornosť. Pre ofsetovú tlač (najmenej 200 dpi) je potrebné iné rozlíšenie, pre tlač na digitálnych strojoch (minimálne 150 dpi) iné a pre billboardy (dokonca od 72 dpi) ešte iné. Na záver – pred objednaním sa vždy uistite v danej tlačiarni.

Podklad pri tlači XXL?

Okrem veľkosti súboru je dôležitý aj podklad, na ktorom budeme tlačiť. Rôzne materiály majú rôzne požiadavky na rozlíšenie. Napríklad pri tlači na nerovnomerné podklady – napr. OWV fólia alebo bannerová sieť (mesh) – sa môže vzhľadom na povahu materiálu použiť rozlíšenie asi 50 dpi. Na tlač na reklamných stojanoch sa odporúča 100 dpi a v prípade bannerov a podkladu blueback to bude 70 dpi.

V prípade tlače XXL, rovnako ako pri menších formátoch, by sa mali brať do úvahy spadávky a vnútorný okraj. Nezabúdajme tiež na vytváranie súborov vo farebnom priestore CMYK. Mali by ste však venovať pozornosť osobitosti produktov. Napríklad, ak chcete tlačiť na bannerovú sieť, mali by ste v projekte zahrnúť aj miesto na tepelné zváranie a prípadné očkovanie.